Słowniki kolokacji HASK

HASK to słownik najczęstszych połączeń wyrazów wygenerowany z polskich i angielskich referencyjnych korpusów językowych.

Przeglądarka kolokacji to zaawansowane narzędzie do analizy i wizualizacji łączliwości frazeologicznej wybranych wyrazów na podstawie korpusów NKJP oraz BNC. Wyniki wyszukiwania kolokacji można sortować według istotności, pobierać w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz sprawdzać konkordancje źródłowe, na podstawie których zostały wygenerowane poszczególne hasła.

Kolozaurus to porównywarka wyrazów, która dla zadanego zbioru rzeczowników, przymiotników, czasowników bądź też przysłówków generuje graf przedstawiający ich typowe kolokacje. Dzieki temu możliwe jest na przykład badanie zakresu synonimii w użyciach tekstowych wyrazów bliskoznacznych.